tài xỉu online bkat | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

tài xỉu online bkat

23/04/2019

zjjtrip.net không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đặt hàng hoặc tìm hiểu sản phẩm, thông tin cá nhân mà zjjtrip.net  thu thập bao gồm:

Họ và tên.

Điện thoại .

Hotline: 028 3796 2888 - Ext: 3